Chuyển tới nội dung

Giới thiệu các bộ môn

Cùng với định hướng phát triển của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường trọng điểm khu vực, Bộ môn Ngoại ngữ xác định phấn đấu về mọi mặt để tương xứng với tầm vóc chung của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và vững về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho ngành Tài nguyên môi trường nói riêng và cho xã hội nói chung, phấn đấu có đội ngũ giảng viên Ngoại ngữ vững vàng về chuyên môn để hội nhập giao lưu quốc tế và và hỗ trợ các đơn vị khác trong dịch thuật và đối ngoại.