Chuyển tới nội dung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

18.04.2020

Bộ môn Ngoại ngữ đã tách khỏi Khoa Đại cương, và trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo Quyết định số 1921 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vào ngày 19 tháng 9 năm 2011. Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 18 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 11 thạc sỹ, 4 học viên Cao học và 1 cử nhân. Với đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, Bộ môn Ngoại ngữ đang ngày càng phát triển về mặt số lượng cũng như chất lượng.

Bài viết khác