Chuyển tới nội dung

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ

18.04.2020

Về mặt chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, biên soạn giáo trình, tiến hành nghiên cứu cải tiến nội dung và cơ cấu chương trình phù hợp, tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên đề để trao đổi, chia sẻ các kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, với mục tiêu học hỏi, cập nhật các kiến thức mới về chuyên môn.