Chuyển tới nội dung

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

18.04.2020

1. Tầm nhìn:

Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng nghiên cứu và đổi mới để trở thành một trong những cơ sở đào tạo tiếng Anh có uy tín trên địa bàn khu vực, trang bị cho sinh viên vốn ngoại ngữ vững vàng, có hiểu biết về văn hóa các nước có bản ngữ là tiếng Anh , có khả năng hội nhập quốc tế.

2. Sứ mạng:

Bộ Môn Ngoại Ngữ cam kết luôn phấn đấu đổi mới trong việc giảng dạy, kết hợp với nghiên cứu khoa học, mang đến một môi trường học tập tiếng Anh chất lượng cao vì lợi ích của người học và sự phát triển của cộng đồng xã hội, tập trung cao độ vào việc đáp ứng các nhu cầu của nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế tại Việt Nam.

 

Bài viết khác