Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Ngoại ngữ đã tách khỏi Khoa Đại cương, và trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo Quyết định số 1921 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vào ngày 19 tháng 9 năm 2011. Hiện nay, Bộ môn Ngoại ngữ có 18 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 11 thạc sỹ, 4 học viên Cao học và 1 cử nhân. Với đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, Bộ môn Ngoại ngữ đang ngày càng phát triển về mặt số lượng cũng như chất lượng.
1.Tầm nhìn và sứ mạng:
1.1.Tầm nhìn:
Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng nghiên cứu và đổi mới để trở thành một trong những cơ sở đào tạo tiếng Anh có uy tín trên địa bàn khu vực, trang bị cho sinh viên vốn ngoại ngữ vững vàng, có hiểu biết về văn hóa các nước có bản ngữ là tiếng Anh , có khả năng hội nhập quốc tế.
1.2.Sứ mạng:
Bộ Môn Ngoại Ngữ cam kết luôn phấn đấu đổi mới trong việc giảng dạy, kết hợp với nghiên cứu khoa học, mang đến một môi trường học tập tiếng Anh chất lượng cao vì lợi ích của người học và sự phát triển của cộng đồng xã hội, tập trung cao độ vào việc đáp ứng các nhu cầu của nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế tại Việt Nam.
2. Chức năng nhiệm vụ:
1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của môn Ngoại ngữ trong chương trình chung của trường.
2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn Ngoại ngữ được trưởng khoa và hiệu trưởng giao.
3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Ngoại ngữ.
4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Ngoại ngữ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội; bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.
5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ.
6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của nhà trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng , Trưởng khoa.
7. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
3. Những hoạt động nổi bật của đơn vị:
Về mặt chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, biên soạn giáo trình, tiến hành nghiên cứu cải tiến nội dung và cơ cấu chương trình phù hợp, tổ chức các buổi hội thảo khoa học chuyên đề để trao đổi, chia sẻ các kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, với mục tiêu học hỏi, cập nhật các kiến thức mới về chuyên môn.
 4. Định hướng phát triển:
Cùng với định hướng phát triển của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trở thành trường trọng điểm khu vực, Bộ môn Ngoại ngữ xác định phấn đấu về mọi mặt để tương xứng với tầm vóc chung của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và vững về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho ngành Tài nguyên môi trường nói riêng và cho xã hội nói chung, phấn đấu có đội ngũ giảng viên Ngoại ngữ vững vàng về chuyên môn để hội nhập giao lưu quốc tế và và hỗ trợ các đơn vị khác trong dịch thuật và đối ngoại.