Chuyển tới nội dung

Đoàn Thanh niên

Hoạt động CLB

Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bế mạc Hội thao 2023

Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bế mạc Hội thao 2023

27.03.2023
8h30 sáng ngày 24/3/2023 tại Hội trường lớn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bế mạc Hội thao 2023Sau gần 1 tháng diễn ra Hội thao chào mừng tháng thanh niên - kỷ...