Chuyển tới nội dung

Đoàn Thanh niên

Giảng viên khoa

Giảng viên khoa

https://bmnn.hunre.edu.vn/gioi-thieu
Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Khoa kinh tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới Kỳ thi quyết thắng lần tới, kỳ thi quyết thắng lần tới

Tin tức

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

18.04.2020
Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng nghiên cứu và đổi mới để trở thành một trong những cơ sở đào tạo tiếng Anh có uy tín trên...

Thông tin tuyển sinh

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghê thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

19.04.2020
Vượt qua các đội thi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã xuất sắc giành số điểm đầy ấn tượng và...

Thư viện ảnh