Chuyển tới nội dung

Diễn đàn Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

27.03.2023

Ngày 13/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Đây là hoạt động hưởng ứng và lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Tham gia diễn đàn có 100 đoàn viên thanh niên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Diễn đàn nằm trong chuỗi các sự kiện của Tháng Thanh niên năm 2023, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Diễn đàn là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"  của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bày tỏ tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”.

Một số hình ảnh của Đoàn thanh niên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại diễn đàn

Bài viết khác